::.. زندگی با ریاضیات ..::

(( خط راست نه تنها در هندسه ، که در اخلاقیات نیز بهترین و کوتاهترین خط است ))

چگونگی و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1390
ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اخبار آموزش و پرورش ،مناسبت ها ،گوناگون
سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1390 می رساند که براساس مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه ماده چهار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در راستای اجرای طرح جدید نحوه پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سال های 1384، 1385، 1386، 1387،  1388 و 1389 که امتحانات آنان به صورت کتبی و نهایی کشوری برگزار شده است، تا میزان 25% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.
1ـ نمرات تراز شده سوابق تحصیلی ملاک خواهد بود.
2ـ سوابق تحصیلی فقط برای دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سال¬های 1384، 1385، 1386، 1387 ،  1388 و 1389  فارغ التحصیل شده و امتحانات آنها به صورت نهایی و کشوری برگزار شده است، اعمال خواهد شد.
3- نمره کل داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی، به صورت میانگین وزنی از نمرات سوابق تحصیلی به میزان 25% و نمرات تراز شده آزمون سراسری به میزان 75%، با لحاظ ضرایب زیرگروه‌ها، محاسبه می¬شود.
3ـ برای بقیه داوطلبان 100% نمره آزمون ملاک گزینش خواهد بود.
4ـ احتساب سوابق تحصیلی برای کلیه آزمون‌های سراسری اعم از دانشگاه‌های دولتی، پیام‌نور، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.
5ـ داوطلبان، از نظر تأثیر سوابق تحصیلی به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبت‌نامی تقسیم می‌شوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس در بندهای 5 ـ1 و 5 ـ2 آورده شده است.

تبصره بسیار مهم: برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف، در صورت عدم وجود نمره یک یا چند درس به صورت کتبی و نهایی کشوری به هر دلیلی، به میزان تأثیر ضریب این درس یا دروس از تأثیر 25درصد سوابق تحصیلی کاسته شده و به ضریب 75 درصد آزمون سراسری افزوده می شود.
5 ـ1 ـ تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی بر اساس جدول ذیل
برای این داوطلبان، ضرایب سوابق تحصیلی به میزان 25% بر اساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره کل نهایی آنان تأثیر خواهد داشت.
تبصره: تأثیر میزان 25% سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی، براساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.
5ـ2ـ عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی
ـ تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمه‌های غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 25% خواهد بود.
ـ میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم‌های غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروه‌های آزمایشی مختلف با  درنظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه‌های مربوط.
ـ درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفکیک نوع دیپلم و گروه‎های آزمایشی‌مختلف براساس جداول شماره‎های (5) تا (12) خواهد بود.
 
 
عنوان دیپلم
گروه آزمایشی
ریاضی فیزیک
علوم ریاضی و فنی
علوم تجربی
علوم تجربی
علوم انسانی
علوم انسانی
علوم و معارف اسلامی
علوم انسانی
 
جدول شماره (1) : دیپلم ریاضی فیزیک                 گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی3
2
2
2
عربی3
3
3
3
تعلیمات دینی وقرآن3
2
2
2
زبان خارجی3
4
4
3
میانگین وزنی دروس جبرو احتمال ، هندسه2 و حسابان
3
3
2
فیزیک3 وآزمایشگاه
2
3
3
شیمی3 وآزمایشگاه
 

جدول شماره (2) : دیپلم علوم تجربی               گروه آزمایشی علوم تجربی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه 3
زیرگروه 4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3
و ادبیات فارسی3
2
2
2
2
2
عربی3
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی وقرآن3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
0
1
4
1
1
زمین شناسی
2
3
3
4
3
ریاضی 3
4
4
2
2
2
زیست شناسی2 وآزمایشگاه
2
2
2
3
2
فیزیک3 وآزمایشگاه
3
4
2
2
2
شیمی3 و آزمایشگاه
 
جدول شماره (3) : دیپلم علوم انسانی                                     گروه آزمایشی علوم انسانی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه 2
زیرگروه3
زیرگروه 4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
زبان فارسی تخصصی
2
2
2
2
2
عربی3 ویژه علوم انسانی
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی وقرآن3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
4
2
2
2
2
میانگین وزنی دروس ادبیات فارسی تخصصیو آرایه های ادبی
1
1
1
3
1
میانگین وزنی دروس تاریخ ایران وجهان2و جغرافیا2
1
3
2
2
3
جامعه شناسی2
3
1
1
2
2
فلسفه و منطق
2
4
4
3
3
ریاضی و آمار
 
       جدول شماره (4): دیپلم علوم و معارف اسلامی                                      گروه آزمایشی علوم انسانی
               
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم به میزان 25%
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه 4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
زبان فارسی تخصصی
2
2
2
2
2
عربی3 ویژه علوم معارف
3
3
3
3
3
میانگین وزنی دروس اصول وعقاید2، تفسیر وعلوم قرآنی2 واخلاق2
2
2
2
2
2
زبان خارجی3
4
2
2
2
2
ادبیات فارسی تخصصی
1
1
1
3
1
تاریخ اسلام2
1
3
2
2
3
جامعه شناسی2
3
1
1
2
2
فلسفه و منطق
2
4
4
3
3
ریاضی و آمار
 
 
جدول شماره (5): دیپلم ریاضی فیزیک            گروه آزمایشی علوم تجربی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
2
2
2
2
2
عربی 3
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
2
3
3
4
3
حسابان
2
2
2
3
2
فیزیک 3 و آزمایشگاه
3
4
2
2
2
شیمی 3 و آزمایشگاه
2/18
9/17
0/16
2/20
5/19
درصد تأثیر سوابق تحصیلی
8/81
   1/82
0/84
8/79
5/80
درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری
 

جدول شماره (6) : دیپلم علوم تجربی                      گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎‏های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیر گروه 1
زیرگروه2
زیرگروه3
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
2
2
2
عربی 3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
زبان خارجی 3
3
3
2
فیزیک 3 و آزمایشگاه
2
3
3
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/17
7/17
6/18
درصدتأثیر سوابق تحصیلی
 
9/82
3/82
4/81
درصد تأثیرنمرات آزمون سراسری
 
جدول شماره (7) : دیپلم ریاضی فیزیک                                  گروه آزمایشی علوم انسانی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
 
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
2
2
2
2
2
عربی 3
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
2
4
4
3
3
حسابان
8/6
7/9
3/10
7/7
1/8
درصد تأثیر سوابق تحصیلی
 
2/93
3/90
7/89
3/92
9/91
درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری
     
جدول شماره (8) : دیپلم علوم انسانی             گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
4
4
4
زبان فارسی تخصصی
2
2
2
عربی 3 ویژه علوم انسانی
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
زبان خارجی 3
2/7
7/6
8/7
درصدتأثیر سوابق تحصیلی
8/92
    3/93
2/92
درصد تأثیرنمرات آزمون سراسری
 
جدول شماره (9) : دیپلم علوم تجربی                  گروه آزمایشی علوم انسانی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیر نمرات دروس دیپلم
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
2
2
2
2
2
عربی 3
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
2
4
4
3
3
ریاضی 3
8/6
7/9
3/10
7/7
1/8
درصد تأثیر سوابق تحصیلی
 
2/93
3/90
7/89
3/92
9/91
درصد تأثیرنمرات آزمون سراسری
 

جدول شماره (10) : دیپلم علوم انسانی                                گروه آزمایشی علوم تجربی
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
زبان فارسی تخصصی
2
2
2
2
2
عربی 3 ویژه علوم انسانی
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
2/6
2/5
5/5
8/5
7/6
درصد تأثیر سوابق تحصیلی
 
8/93
8/94
5/94
2/94
3/93
درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری
جدول شماره (11) : همه دیپلم‎ها(ریاضی،تجربی، انسانی)                            گروه آزمایشی هنر
 
ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیرگروه1
زیرگروه2
زیرگروه3
زیرگروه4
زیرگروه5
4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3
2
2
2
2
2
عربی 3
3
3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
2
2
زبان خارجی 3
1
3
1
1
1
میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمه های ریاضی فیزیک و علوم تجربی و درس ریاضی و آمار برای دیپلمه­های انسانی
0/7
9/8
9/7
0/7
4/7
درصد تأثیر سوابق تحصیلی
0/93
1/91
1/92
0/93
6/92
درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری
 

جدول شماره (12) همه دیپلم‎ها( ریاضی، تجربی، انسانی)                  گروه آزمایشی زبان­های خارجی
 
ضرایب دروس­در­آزمون­سراسری­در­زیرگروه‎های مختلف
تأثیرنمرات دروس دیپلم
زیر گروه‎ 1
زیر گروه 2
زیر گروه 3
زیر گروه4
4
4
4
4
میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی
2
2
2
2
عربی 3
3
3
3
3
تعلیمات دینی و قرآن 3
2
2
2
4
زبان خارجی 3
9/11
9/11
9/11
25*
درصد تأثیر سوابق تحصیلی
 
1/88
1/88
1/88
75
درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری
 
* به دلیل عدم وجود درس اختصاصی در این زیرگروه، 25% سابقه تحصیلی به طور کامل به دروس عمومی اختصاص می­یابد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور