::.. زندگی با ریاضیات ..::

(( خط راست نه تنها در هندسه ، که در اخلاقیات نیز بهترین و کوتاهترین خط است ))

کتاب ریاضی عمومی- پیش دانشگاهی تجربی- چاپ90
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ٢٧ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: معرفی کتاب ،اخبار ریاضی ،اخبار آموزش و پرورش

کتاب جدید ریاضی عمومی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی که حاصل اصلاح کتاب قبلی است شامل 6 فصل به شرح زیر می باشد  

فصل اول - احتمال : در این فصل مبحث آمار کتاب قبل حذف شده است و تمامی فصل به مبحث احتمال اختصاص دارد .

فصل دوم توابع و معادلات : این فصل حاصل ادغام و اصلاح فصول دوم و سوم کتاب قبلی می باشد و در آن به مباحثی همچون توابع درجه دوم ، رابطه بین ریشه های معادله درجه دو ، جزء صحیح ، قدر مطلق ، دنباله ها ، کاربرد توابع نمایی (رشد و زوال)، تابع نمایی طبیعی ، تابع لگاریتم طبیعی و معادلات مثلثاتی می پردازد .

فصل سوم مشتق : این فصل حاصل اصلاح فصل قواعد مشتق گیری کتاب قبلی است و به یادآوری و تکمیل مفهوم مشتق می پردازد . 

فصل چهارم کاربرد مشتق : در اصلاح این فصل ، فصل کاربرد مشتق حذف شده از کتاب ریاضی 3 نیز مورد توجه قرار گرفته است . 

فصل پنجم هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم : این فصل اصلاح شده ی فصل مقاطع مخروطی کتاب قبلی می باشد (اصلاحات جزئی است).

فصل ششم انتگرال : این فصل حاصل اصلاح جزئی فصل انتگرال قبلی می باشد

منبع: http://math-dept.talif.sch.ir