تغییرات کتب درسی

 وضعیت چاپ کتب درسی ریاضی و رایانه دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در سال تحصیلی87-1386 


ردیف

نام کتاب

پایه

کد

تغییرات چاپ 86 

نسبت به 85

<> /> />>

1

ریاضی (1)

متوسطه

1/211

تغییرکلی

2

حسابان

"

1/258

تغییرکلی

3

مبانی علم رایانه

"

4/266

  تغییر کلی

4

کار دانش آموز(مبانی علم رایانه)

"

5/266

تغییر کلی

5

ریاضی عمومی (1و2)

پیش دانشگاهی 

1/292

تغییر کلی

 

منبع : دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش

 

/ 0 نظر / 8 بازدید