/ 2 نظر / 4 بازدید
بهنام

خیلی عالی است. خواهشمندم کتاب جدید ریاضی 2 را در وب خودتان بگذارید.

خیال

سلام معلم خوب من ..... صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید . . بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است وتنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد و خاصیت عشق این است .... نماز روزه هاتون قبول و التماس دعا