تاریخ ریاضیات


تاریخ ریاضیات

       

بلز پاسکال، ریاضیدان، فیزیکدان، فیلسوف و نویسنده سده هفدهم فرانسه، از کسانی بود که مثلث معروف ضرایب دوجمله ای درجه n ام را ابداع کرد. ولی پیش از او، به فراوانی به نوشته هایی بر می خوریم که ضرایب بسط دو جمله ای را برای توان درست و مثبت n پیدا کرده اند و در واقع مثلث حسابی پاسکال را ساخته اند. اما تاریخ نویسان غربی به دلیل شهرت پاسکال و بی اطلاعی از کارهای دیگران، نام پاسکال را بر این مثلث نهاده اند. البته به احتمال زیاد، خود پاسکال نیز از کارهای گذشتگان آگاهی نداشته است و مثلث مذکور را برای چندمین بار ساخته است.

بر اساس اسناد و مدارک موجود، حکیم عمر خیام، ریاضیدان، اخترشناس، شاعر و فیلسوف سده های یازدهم و دوازدهم میلادی از نخستین کسانی است که مثلث مذکور را ابداع کرده اند. جالب است بدانید که پس از خیام و پیش از پاسکال، ریاضیدانان دیگری نیز در آثار خود، این مثلث را آورده اند. برخی از مشهورترین آنها عبارتند از: جوشی ریاضیدان چینی سده سیزدهم میلادی، میخائیل شتیفل ریاضیدان آلمانی و نیکولو تارتاگلیا ریاضیدان ایتالیایی سده شانزدهم، و محمد باقر زین العابدین یزدی ریاضیدان ابتدای سده هفدهم میلادی. 

/ 0 نظر / 13 بازدید