صفحه نمایش الکترونیکی جایگزین تخته سیاه شد.

تخته های سیاه مدرسه ای در شهرستان کاشان ، جای خود را به صفحه های نمایش رایانه ای داد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش کاشان این طرح با 70 میلیون ریال هزینه و با مشارکت خیران مدرسه در دبستان شاهد امام رضای کاشان اجرا شده است .
در کلاس های درس این دبستان به جای تخته سیاه ، صفحه نمایش رایانه ای نصب شده است و آموزگار به صورت الکترونیکی و با استفاده از یارانه و نمایش دیجیتالی آن ، دروس را به دانش آموزان می آموزد .
امکان استفاده از تصاویر متنوع متناسب با موضوع درس ، نوآوری در روش های یادگیری و آشنایی دانش آموزان با فناوری های جدید از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.

خوش به حالشون!!

/ 0 نظر / 20 بازدید