برگزاری هشتمين كنفرانس "آموزش رياضي ايران در شهرکرد

 

هشتمين كنفرانس "آموزش رياضي ايران "در تاريخ 24الي 26مرداد ماهدر شهركرد برگزار شد.
اين كنفرانس كه با همكاري انجمن علمي آموزشي معلمان رياضي اصفهانو خانه رياضيات اصفهان برگزار شد در خصوص برنامه هاي رياضي و مسائل رياضي مقالاتي ارائه شد.
از 800مقاله دريافت شده از سوي دبيرخانه 110مقاله برگزيده و ارائه شد .همچنين سه سخنراني عمومي توسط مدعوين - 55 پوستر و 20كارگاره آموزشي از برنامه هاي ارائه شده در اين كنفرانس بود.
در اين كنفرانس دكتر رجالي به عنوان منتخب در كميسيون علمي -آقاي خرد پژوه به عنوان نماينده شوراي رياضيات و آقاي تگليني به عنوان نماينده اتحاديه علمي و آموزشي معلمان رياضي شركت داشتند.
در حاشيه اين كنفرانس نمايشگاهي از ژورنالهاي آموزش رياضي توسط خانه رياضيات اصفهان -همچنين غرفه هايي از استانهاي يزد -زنجان و اصفهان برپاشد.
خانه رياضيات اصفهان به عنوان اولين برگزار كننده كنفرانس آموزش رياضي ايران نقش فعالي را در اين كنفرانس ايفا نمود .
نهمين كنفرانس "آموزش رياضي ايران "شهريور ماه سال آينده درزاهدان برگزار خواهد شد.
/ 0 نظر / 8 بازدید