تاکید معلمان برای خرید کتابهای کمک آموزشی تخلف است

مدیر کل دفتر تالیف کتابهای کمک درسی وزارت آموزشی و پرورش گفت: اگر معلمی دانش آموزان را به خرید غیر منطقی کتاب کمک آموزشی تشویق کند با این تخلف وی برخورد می شود.

مهدی ناصری گفت: تشویق و تاکید بیش از حد معلمان به خرید کتابهای کمک آموزشی در ساختار تدریس مدارس تخلف است.

مدیر کل دفتر تالیف کتابهای کمک درسی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بازار آشفته و دور از اهداف آموزشی کتابهای کمک آموزشی اظهار داشت: این امر موجب ترغیب دانش آموزان به خرید این کتابها شده که نیازهای کاذب ناشی از آزمون سراسری دانشگاه ها نیز یکی دیگر از عوامل کشش دانش آموزان به استفاده از کتابهای کمک آموزشی می شود.

ناصری ادامه داد: آنچه مورد نیاز دانش آموزان و مناسب با اهداف آموزشی است در کتابهای درسی آورده شده و کتابهای کمک آموزشی گاهی مفاهیم اضافی که متناسب با سطح رشد دانش آموزان نیست را به آنها تحمیل می کنند.

مدیر کل دفتر تالیف کتابهای کمک درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: بعضی کتابهای کمک درسی غیر استاندارد هستند و این کتابها باعث رواج حفظ کردن به جای یادگیری و رکود ذهن دانش آموزان می شوند.

وی خاطر نشان کرد: اگر معلمی دانش آموزان را به خرید غیر منطقی کتابهای کمک درسی تشویق کند با این تخلف وی برخورد می شود.

منبع خبر:باشگاه خبرنگاران                        تاریخ خبر:06-08-88

/ 0 نظر / 7 بازدید