سلام برسیدالشهدا (ع)

به نام خدا

سلام بر سید الشهدا و همه شهیدان گلگون کفن عاشورای حسینی که رساترین و بر حق ترین

پیام ها را برای همه نسل ها و همه عصرها فریاد زدند.

و سلام بر  رسالت مداران کربلا که آن طریق جاودان را همواره پاسداری می کنند.

47jx3ye.jpg

/ 0 نظر / 10 بازدید