قضیه فیثاغورس

 

قضیه فیثاغورسدر علم ریاضی، قضیه فیثاغورث، یک رابطه در فضای اقلیدسی بین اضلاع یک مثلث قائم الزاویه را بیان میکند. اگر چه این قضیه قبل از آن که فیثاغورث آن را بیان کند توسط بابلیان و هندوها به کار برده می شد ولی به نام او ثبت گردید


فرض کنید سه مربع روی اضلاع یک مثلث قائم الزاویه،که طول اضلاع قائم آن a وb و طول وتر آن c میباشد؛مطابق شکل زیر می سازیم


این قضیه به ما توضیح میدهد که جمع مساحتهای دو مربع ساخته شده روی دو ضلع قائم یک مثلث قائم الزاویه با مساحت مربع ساخته شده روی وتر برابر است.

مثلث قائم الزاویه مثلثی است که دارای یک زاویه قائم میباشد و به ضلعی که روبروی این زاویه در مثلث قرار دارد، وتر میگویند.
در شکل اضلاع زاویه قائم با aوb و وتر با c نشان داده شده است.
بیان دیگر قضیه به این صورت است که در یک مثلث قائم الزاویه مجموع مربعات دو ضلع قائم با مجذور وتر برابر است.

قضیه

 

جالب است بدانید که بیش از چهل روش هندسی برای اثبات این قضیه وجود دارد.


 

 
می توان با توجه به شکل روبرو اثبات هندسی قضیه را به راحتی درک کرد.
در هر دو شکل مربعی به ضلع a+b داریم.در شکل سمت راست چهار نمونه از مثلث قائم الزاویه دور مربع ساخته شده بروی وتر وجود دارد. و هر چهار مثلث دارای مساحت یکسان می باشند. با چند جابجایی در شکل سمت راست به شکل سمت چپ می رسیم.در این شکل همان چهار مثلث قبلی وجود دارند ولی مربعی که اضلاع آن به c بود به دو مربع به اضلاع a,b تبدیل شده است، که همان قضیه فیثاغورث را نشان میدهد شکل روبرو نیز نشان دهنده روش دیگری از اثبات هندسی می باشد: اثبات قضیه

 

/ 6 نظر / 154 بازدید
سمیرا

مرسی

چه قدر زحمت کشیدی این که تو کتاب درس هم هست!!!!خسته نباشی

واقعا ممنون.خیلی به دردم خورد!

جنبش سبز علوي

اگر ندا آقا سلطان زنده بود به اسرائيل برده نمي شد؟؟؟ http://rasolzadeh988.blogfa.com/post-31.aspx

مهلا

namidonam shayad vase man intori bood vali hichkodom az axa nayomad har kari kardam baz nashod... s