معرفی کتاب راهبردهای تدریس

  تألیف دونالدسی، اورایچ،    
ترجمه: دکتر سیامک رضا مهجور، دکتر پروین غیاثی، 
     نشر، ساسان،شیراز: فلکه دانشجو، بلوار شهید چمران، روبروی پمپ بنزین، کوچه 4، تلفن: 660037-672314 تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی
          درباره کتاب:
این کتاب سعی کرده است با دیدی عمیق و موشکافانه تمامی عناصر مؤلفه تدریس را در نظر گرفته و به صورت دقیق بنابر شواهد علمی و تجربی آن‌ها   را تعریف کند. این کتاب بیش‌تر برای مدرسین و محققین قابل استفاده است. 
     کل کتاب به صورت دیسکت رایانه‌ای آماده شده است. این کتاب یکی از غنی‌ترین نوشته‌ها در میان ادبیات و نوشته‌های آموزشی است. 
    
فهرست:
      فصل اول: مدرسه و مراجعین آن 
      فصل دوم: معلم به عنوان تصمیم‌گیرنده 
      فصل سوم: هدف‌های کلی و دسته‌یافته‌های آن 
      فصل چهارم: طراحی آموزشی 
      فصل پنجم:توالی بخشی آموزشی 
       فصل ششم:مدیریت کلاس درس 
      فصل هفتم: فرایند پرسش کردن 
      فصل هشتم: بحث گروه – کوچک و یادگیری همیارانه 
      فصل نهم: تفکر نقادانه و تدریس جست و جو 
      فصل دهم:سنجش برای تصمیم‌گیری آموزشی
/ 0 نظر / 11 بازدید