حذف قطعی کنکور در سال ۹۳

سوابق تحصیلی در کنکور سال ۹۰ به میزان ۲۵ درصد به تصویب رسید همچنین مقرر شد در سال ۹۳ کنکور سراسری به طور کامل حذف شود.

محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبات چهاردهمین کمیته ماده ۴ قانون حذف کنکور که روز گذشته به ریاست وزیر علوم برگزار شد افزود: در این جلسه مقرر شد قطعا به جای معدل، دروس نهایی دبیرستان در کنکور تأثیرگذار باشد.

وی اظهار داشت: همچنین تا سال گذشته معدل به میزان ۱۵ درصد در قبولی داوطلب موثر بود که با تصویب در این کمیته مقرر شد سوابق تحصیلی یعنی نمرات دروس نهایی به میزان ۲۵ درصد در کنکور سال ۹۰ تأثیرگذار باشد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه دروس پیش دانشگاهی در کنکور ۹۰ تأثیرگذار نیست به مهر گفت: تعداد دروسی که در کنکور ۹۰تأثیرگذار خواهد بود مانند سال گذشته است و تفاوتی ندارد.

وی اظهار داشت: بر این اساس تعداد ۱۰ درس نهایی در گروه ریاضی، ۱۰ درس نهایی در گروه تجربی و ۱۱ درس نهایی در گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور ۹۰ تأثیرگذار خواهند بود.

سرورالدین با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیته ماده ۴ قانون حذف کنکور به مهر گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد کنکور در سال ۹۳ قطعا حذف شود و به جای آن سوابق تحصیلی به صورت صددرصد در قبولی دانشگاه ثأثیرگذار باشد.

/ 1 نظر / 27 بازدید
صبا

ایادروس نهایی پیش دانشگاهی به میزان ۲۵ درصد در کنکور سال91تأثیرگذار باشد.؟