# معرفی_کتاب

درگذشت پرویز شهریاری چهره ماندگار ریاضی

کتاب ها؛ترجمه و تالیف تاریخ حساب، رنه تاتون، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۲۹، ترجمه.ریاضیات در شرق، انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲، ترجمه.سرگذشت آنالیز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 155 بازدید