# مفاهیم_ریاضی

واژگان هندسه

           معادل فارسی            تعریف   انتقال جابجا شدن شکل بر روی خط راست translation   ابعاد اندازه های یک جسم یا شکل در جهت های مختلف dimension   بازتاب بازتاب شما در آینه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 37 بازدید