مسابقه مجلات رشد

مسابقه مجلات رشد

سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان به منظور ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی بین معلمان وارائه آگاهی های تخصصی به آنان وهمچنین ارتقاء سطح دانش حرفه ای برای اولین بار مسابقه ای از محتوای مجلات رشد را بین فرهنگیان در واحدهای آموزشی استان اصفهان برگزار می نماید. در این مسابقات که در دو مرحله ودر سطح نواحی ومناطق ومرکز استان برگزار خواهد شد شرکت کنندگان در مرحله اول در بهمن ماه سال جاری ودر مرحله دوم که در تیر ماه 86 برگزار می گردد به رقابت می پردازند.
شایان ذکر است تعداد سوالات دوره ابتدایی وراهنمایی تحصیلی 110 سوال چهار گزینه ای از 11 مجله رشد ودر دوره متوسطه نظری ومهارتی 100 سوال چهار گزینه ای از 10 مجله رشد خواهد بود.

سوالات مسابقه مجلات رشد (دوره متوسطه ) - استان اصفهان

/ 0 نظر / 54 بازدید